De Oudervereniging organiseert samen met het schoolteam en diverse enthousiaste ouders allerlei activiteiten voor de leerlingen en helpt ook bij de uitvoering hiervan. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het Kerstfeest, het schoolreisje, de Sinterklaas viering, Pasen, carnaval, de kunstmaand en de sportdag. Ouders en leden van het schoolteam (de juffen & meesters) werken samen in een commissie aan een geplande activiteit. 

Voor het schooljaar 2018/2019 is de contributie vastgesteld op € 37,50.
Ons rekeningnummer is
NL29INGB0009431002 t.n.v. Oudervereniging De Wilakkers. Vermeldt bij het overmaken altijd de naam van het kind en de klas.

Kort na aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor de Algemene LedenVergadering (ALV). Tijdens de ALV legt de OR (ouderraad, het bestuur van de oudervereniging) verantwoording af op financieel gebied en presenteert het zowel het jaarverslag als de begroting voor het aankomend jaar. Tevens vinden de verkiezingen plaats van bestuursleden en wordt de hoogte van de contributie voor het komend schooljaar bepaald.
 
De OR van de Wilakkers is een formele vereniging met een sinds 11 februari 2011 door de notaris vastgelegd verenigingsstatuut, een door de ouderraad opgesteld huishoudelijk reglement en een vermelding bij de Kamer van Koophandel. Voor meer gedetailleerde informatie over de Oudervereniging en Ouderraad wordt verwezen naar de Statuten en het huishoudelijk reglement op deze website.
 
Heeft u ideeën betreffende een van de activiteiten of over iets anders wat de OR aangaat, mail ze dan (liefst aan het begin van het schooljaar) naar ons!
 
Ons mailadres is: or-wilakkers@skpo.nl

Bestuur oudervergadering

Voor het schooljaar 2018/2019 bestaat het bestuur van de oudervereniging uit de volgende ouders:

Van links naar rechts: Pui, Ankie, Inge, Liselotte, Jessica en Silvia

Van links naar rechts: Pui, Ankie, Inge, Liselotte, Jessica en Silvia.
 
Naam  Functie   Kinderen
 Liselotte Vogels

 Voorzitter   Sanne (6B),
 Elien (4A),
 Roos (1KD)
 Inge van Hauwe
 Secretaris / interne communicatie  Fenna (7A)
 Silvia Hofland
 Penningmeester
 (bestuurslid tot september 2018)
 
 Jessica v. Amsterdam
 Penningmeester  Thijm (6A)
 Lucia (6B) 
 Ankie Schmitz
 Website / externe communicatie  Robin (3A)
 Teuntje (1KB)
 Pui Ling
   Lily Mai (1KC)


Nieuwsbrief

Ongeveer 2 maal per schooljaar verspreidt de OR een digitale nieuwsbrief met actuele informatie van en over de schoolactiviteiten.

juli 2017
juli 2016
februari 2016
Jubileumbrief
februari 2015

Notulen OR-vergaderingen

Van alle Ouderraadvergaderingen worden notulen gemaakt.
Ook deze kunt u hier lezen. Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Laat het ons weten via or-wilakkers@skpo.nl

Notulen ALV 12-10-2016

Jaarverslag 2014-2015
Jaarverslag 2015-2016

Notulen van de vergaderingen:

4-12-2017
24-10-2017
5-9-2017
6-6-2017
20-4-2017
16-2-2017
6-12-2016
8-11-2016
13-07-2016
03-03-2016
15-12-2015
08-10-2015

Activiteiten commissies

informatie commissies
Draaiboek commissies
draaiboek formulier
evaluatie formulier
Instructie commissies 2015-2016.pdf
voorbeeld uitgavenoverzicht