Basisschool Wilakkers

Medezeggenschapsraad

 
Medezeggenschapsraad van de Wilakkers, de MR

De MR is de medezeggenschapsraad, die bestaat uit drie teamleden en drie gekozen ouders van de Wilakkers. Voor onderwerpen die de organisatie van de school wezenlijk veranderen is de instemming van de MR nodig. Daarnaast kan de MR altijd advies geven over zaken op beleidsmatig en organisatorisch gebied.
 
Wij zien de MR, naast de wettelijke verplichtingen, als een klankbord voor ouders en personeel. In de maandelijkse vergaderingen worden lopende zaken besproken en is altijd een directielid aanwezig om ideeën uit te wisselen. De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar en dus ook toegankelijk voor ouders.

 
De vergaderdata voor het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende:

9 september 2019
21 oktober 2019
2 december 2019
21 januari 2020
16 maart 2020
12 mei 2020
15 juni 2020


De vergaderingen duren van 19.45 uur tot ongeveer 22.00 uur.
Jaarlijks komen vaststaande
onderwerpen terug zoals de goedkeuring van de begroting, het formatieplan, ICT-beleid en het jaarplan.  Ook komen actuele onderwerpen aan bod, ingebracht door de MR of de directie. Eenmaal in de 2 jaar is er een vorm van kwaliteitsanalyse. Dit kan een ouderenquête zijn of de evaluatie van een officiële schoolinspectie. De uitkomsten hiervan worden ook binnen de MR besproken.

Heeft u een vraag of opmerking voor de MR, spreek een van ons gerust aan of mail naar e.lemmens@skpo.nl 

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:

Niel van Beek, ouderlid en voorzitter
Ankie van de Ven, ouderlid
Saskia Heunks, ouderlid
Marian Trum, personeelslid en secretaris
Merel Bakker, personeelslid
Esther Lemmens, personeelslid en secretaris
 
 
 

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.