Basisschool Wilakkers
De Activiteitencommissie (voorheen Ouderraad) organiseert samen met het schoolteam en enthousiaste ouders allerlei activiteiten voor de leerlingen van de school en helpt ook bij de uitvoering hiervan. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het Kerstfeest, het schoolreisje, de Sinterklaasviering, Pasen, carnaval, de kunstmaand en de sportdag. Ouders en leden van het schoolteam (leerkrachten en directie) werken samen in een commissie aan een geplande activiteit.

Het contributiebedrag voor het schooljaar 2021/2022 is vastgesteld op 37,50 euro per leerling. Echter, afgelopen jaar is in verband met het niet doorgegaan van verschillende activiteiten in verband met het Coronavirus een eenmalige korting van 27,50 euro gegeven op het contributiebedrag. Het feitelijke bedrag voor vorig schooljaar bedroeg dan ook 10 euro. 

Ons rekeningnummer is NL29INGB0009431002 t.n.v. Oudervereniging De Wilakkers. Vermeld bij het overmaken van de bijdrage altijd de naam en de klas van de leerling waarvoor u de bijdrage overmaakt.

Kort na aanvang van een nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor de Algemene LedenVergadering (ALV). Tijdens de ALV legt de Activiteitencommissie (het bestuur) verantwoording af op financieel gebied en presenteert het zowel het jaarverslag als de begroting voor het aankomend jaar. Tevens vinden de verkiezingen plaats van bestuursleden en wordt de hoogte van de contributie voor het komend schooljaar bepaald.

De Activiteitencommissie van de Wilakkers is een formele vereniging (formeel genaamd de Oudervereniging) met een sinds 11 februari 2011 door de notaris vastgelegd verenigingsstatuut, een huishoudelijk reglement en een vermelding bij de Kamer van Koophandel. Voor meer gedetailleerde informatie over ons wordt verwezen naar de Statuten en het huishoudelijk reglement op deze website.

Heeft u ideeën betreffende een van de activiteiten of over iets anders wat de Activiteitencommissie aangaat, mail ze dan (liefst aan het begin van het schooljaar) naar ons!
Ons mailadres is: or-wilakkers@skpo.nl

Bestuur Activiteitencommissie
Voor het schooljaar 2021/2022 bestaat het bestuur uit de volgende ouders:
 
Naam Functie Ouder van
Monique Rietveld-Jeninga Voorzitter Dysis  (4A) en Ylio (KD) 
Jasper Donkers Secretaris /Interne communcatie Jip (3B)
Lotte van Ekert Penningmeester Loïs (KD)
Lenny Vorstenbosch Algemeen lid Fie (4B) en Siem (KA)
Svitlana Kamermans Algemeen lid Ivan (5A), Rafael (3A)
Notulen vergaderingen
Van alle AC-vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn beschikbaar in de ouderportaal van de school. Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Laat het ons weten via or-wilakkers@skpo.nl

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.