Basisschool Wilakkers

Schoolgids 2023-2024

De schoolgids geeft u inzicht in de manier waarop het onderwijs op De Wilakkers is ingericht en georganiseerd. Ook geeft deze gids informatie over praktische zaken die voor het schooljaar 2023-2024 gelden.
De gids geeft duidelijk aan waar onze school voor staat en is bestemd voor ouders van kinderen die al op school zitten, maar ook voor andere belangstellenden.

Klik op de volgende link: Wilakkers schoolgids 23-24.pdf

U kunt ook de schoolgids via de volgende link bereiken: Scholen op De kaart Wilakkers


 
De schoolgids verschijnt jaarlijks na goedkeuring door de Medezeggenschapsraad. Mocht de gids vragen oproepen of wilt u meer weten, dan horen wij graag van u. Suggesties voor verbetering van deze gids zijn van harte welkom.

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.