Basisschool Wilakkers

Interne begeleiding (IB)

Even voorstellen:

                      

Intern begeleider onderbouw:                Intern begeleider bovenbouw: 
Eis Bouten                                                         Carolijn Pols-Zopfi 


Het werk van de IB-er
 
Binnen de zorgstructuur op school neemt de interne begeleiding een belangrijke plaats in. Kinderen die uitvallen of dreigen uit te vallen - op cognitief of sociaal-emotioneel gebied - krijgen extra aandacht en ondersteuning. Dit geldt natuurlijk ook voor leerlingen die meer uitdaging behoeven.
Binnen handelingsplannen en plannen van aanpak worden doelstellingen en werkwijzen geformuleerd. Deze plannen worden uitgevoerd in de groep. Bij het opstellen en uitvoeren van deze plannen geeft de IB-er de leerkrachten richtlijnen en ondersteuning.
Bovendien is de IB-er een coach voor de leerkrachten en helpt ze waar nodig bij hun klassenorganisatie.
De IB-ers zijn nauw betrokken bij het opstellen van protocollen en beleidsstukken voor een aantal jaren, onderhouden contacten met externe instanties en ouders en hebben regelmatig overleg met intern begeleiders van andere scholen.

 
Ook zit de IB-er van de bovenbouw in de adviescommissie die jaarlijks het schooladvies van de groep 8-kinderen bepaalt.
 

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.