Basisschool Wilakkers

Ziek melden en verlof

Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U dient hiervoor een melding te maken via het ouderportaal bij de leerkracht, u kunt hier niet voor bellen of mailen. Graag zouden we de melding voor 8.15 ontvangen willen hebben.

Over schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Er wordt voor en na vakanties ook extra gecontroleerd op zogenaamd luxe-verzuim.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet dit op tijd gemeld zijn;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Het is niet mogelijk op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties.  Zie hiervoor: schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: Ouders dienen hiervoor bij de directie een aanvraagformulier voor verlof te vragen, u kunt dan ook een en ander persoonlijk toelichten.
Via het ouderportaal krijgen zij een bevestiging van de directeur met daarin goed- dan wel afkeuring van de aanvraag. 

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.