Basisschool Wilakkers

Medezeggenschapsraad
 
 
 
Medezeggenschapsraad van de Wilakkers, de MR

De MR is de medezeggenschapsraad, die bestaat uit drie teamleden en drie gekozen ouders van de Wilakkers. Voor onderwerpen die de organisatie van de school wezenlijk veranderen is de instemming van de MR nodig. Daarnaast kan de MR altijd advies geven over zaken op beleidsmatig en organisatorisch gebied.
 
Wij zien de MR, naast de wettelijke verplichtingen, als een klankbord voor ouders en personeel. In de maandelijkse vergaderingen worden lopende zaken besproken en is altijd een directielid aanwezig om ideeën uit te wisselen. De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar en dus ook toegankelijk voor ouders.

 
De notulen van het schooljaar 2018-2019 kunt u hier lezen:
24 september 2018
5 november 2018
17 december 2018
11 februari 2019
15 april 2019
11 juni 2019

Klik hier voor de agenda van de komende vergadering.

Meeste vergaderingen vallen op een maandagavond en zijn van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur.
Er wordt gewerkt vanuit een vaste jaarcyclus die onderwerpen zoals goedkeuring begroting, formatieplan, ARBO-plan, ICT-beleid en schoolplan steeds weer onder de aandacht brengt. Ook komen actuele onderwerpen aan bod. Eenmaal in de 2 jaar is er ook een vorm van kwaliteitsanalyse. Dit kan een ouderenquête zijn of de evaluatie van een officiële schoolinspectie.

Heeft u een vraag of opmerking voor de MR spreek een van ons gerust aan of mail naar e.lemmens@skpo.nl of j.bohre@skpo.nl

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:

 
 

achterste rij van links naar rechts:
- Pieter Stobbelaar: ouderlid
- Ruben Sanders: personeelslid en voorzitter
- Ankie van de Ven: ouderlid

voorste rij van links naar rechts:
- Niel van Beek: ouderlid
- Esther Lemmens; personeelslid en secretaris
- Judith Bohre; personeelslid en secretaris

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.