Basisschool Wilakkers

Ziek melden en verlof

Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U dient hiervoor een melding te maken via het ouderportaal bij de leerkracht. 

Over schoolverzuim Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: Ouders kunnen bij de directie een aanvraagformulier voor verlof krijgen. U kunt dan ook een en ander persoonlijk toelichten.
Via het ouderportaal krijgen zij een bevestiging van de directeur met daarin goed- dan wel afkeuring van de aanvraag. 

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook een nieuwsbrief ter beschikking welke spoedig aan onderstaande knop zal worden toegevoegd.