Verlofaanvraag:                             

Volgens artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet, kunt u verlof aanvragen voor uw kind voor maximaal 10 dagen. Verlof moet te allen tijde schriftelijk en persoonlijk worden aangevraagd bij de directie en kan alleen door de directie worden verleend.

Voor de richtlijnen met betrekking tot verlofaanvragen kun u hier klikken.
Klik
hier voor het aanvraagformulier.

 
Ziekmelding:                                                         
  
Via het ouderportaal voor aanvang van de school.
De ziekmeldingen dienen voor 08.30 uur te zijn gedaan omdat daarna de
leerkrachten met hun lessen zijn gestart. Indien uw kind niet is afgemeld, wordt u door de school gebeld.
Het is niet de bedoeling uw ziekmelding per mail te doen.