Verlofaanvraag:

Volgens artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet, kunt u verlof aanvragen voor uw kind voor maximaal 10 dagen. Verlof moet te allen tijde schriftelijk en persoonlijk worden aangevraagd bij de directie en kan alleen door de directie worden verleend.

Voor de richtlijnen met betrekking tot verlofaanvragen kun u hier klikken.

Klik
hier voor het aanvraagformulier.
Ziekmelding:

Via de Wilakkers-app voor aanvang van de school.
Telefonisch: 040-211 18 44 (Tussen 08.15 uur en 08.30 uur)

De ziekmeldingen dienen voor 08.30 uur te zijn gedaan omdat daarna de
leerkrachten in hun lokaal werkzaam zijn en niet gestoord wensen te
worden. Indien uw kind niet is afgemeld, wordt u door de school gebeld.
Het is niet de bedoeling uw ziekmelding per mail te doen.