Interne begeleiding (IB)
 
 Even voorstellen:

Intern begeleider onderbouw:
Els BoutenIntern begeleider bovenbouw:

Carolijn Pols-Zopfi
Het werk van de ib'ers
 
Binnen de zorgstructuur op school neemt de interne begeleiding een belangrijke plaats in. Kinderen die uitvallen of dreigen uit te vallen - op cognitief of sociaal-emotioneel gebied - krijgen extra aandacht en ondersteuning. Dit geldt natuurlijk ook voor leerlingen die meer uitdaging behoeven.
Binnen handelingsplannen en plannen van aanpak worden doelstellingen en werkwijzen geformuleerd. Deze plannen worden uitgevoerd in de groep. Bij het opstellen en uitvoeren van deze plannen geeft de ib'er de leerkrachten richtlijnen en ondersteuning.
Bovendien is de ib'er een coach voor de leerkrachten en helpt ze waar nodig bij hun klassenorganisatie.
De ib'ers zijn nauw betrokken bij het opstellen van protocollen en beleidsstukken voor een aantal jaren, onderhouden contacten met externe instanties en ouders en hebben regelmatig overleg met intern begeleiders van andere scholen.

 
Ook zit de ib'er bovenbouw in de adviescommissie, die jaarlijks het schooladvies van de groep 8-kinderen bepaalt.
 
 

 
Hieronder vindt u enkele interessante en nuttige artikelen.
 
(Klik op de link om het bestand te openen.)
 
Mediërend Leren 1
Mediërend Leren 2
Twee artikelen over Medierend Leren.
''Mediërend Leren® is een ontwikkelingspsychologisch concept dat zowel bij het begeleiden van groepen kinderen als bij eenop-eenbegeleiding toegepast kan worden. Dit leerconcept gaat uit van krachten en kwaliteiten, zonder de beperkingen te negeren. Een mediërend leerkracht gelooft in structurele veranderbaarheid. Hij vertrouwt erop dat er gaatjes te vinden zijn in het plafond van elk kind, met of zonder ontwikkelingsachterstand of -voorsprong. Er is hoogstens sprake van deelplafonds.'
In het eerste artikel wordt ingegaan op de inhoud en achtergronden van Mediërend Leren. Het tweede artikel geeft praktische handreikingen voor de toepassing ervan.
(Bron: Praxisbulletin, Uitgeverij Malmberg, Den Bosch)
 
Tips en suggesties voor thuis.
 
Met dyslexie naar het vo.

Superboek
Gratis boeken voor kinderen met een leesbeperking (dyslexie)

Stichting Aangepast Lezen
 
 
Rekentips voor thuis
Voor leerlingen met rekenproblemen

Nog meer rekentips voor thuis
Een uitgebreid overzicht van digitale oefenmogelijkheden

Apps

Onderwijszorg Nederland ontwikkelt game-app voor dyslectische kinderen
pelle_rb
Het idee voor 'Pelle puzzelt', is bedacht door dyslectische kinderen zelf.

De app daagt kinderen uit die al een dyslexiebehandeling krijgen, om ook tijdens het weekend of in de vakantie te oefenen en te spelen met taal. De game-app van Onderwijszorg Nederland voor kinderen tussen 8 en 11 jaar is gratis te downloaden. ONL brengt met 'Pelle puzzelt' een eerste game-app in een reeks recreatieve game-apps over taal en rekenen.

Gratis in de Appstore
De app is bedoeld voor kinderen om op de achterbank in de auto, thuis of tussendoor te oefenen met taal. De eerste van de serie game-apps van ONL is nu uit voor smart Phones en tablets. Kinderen kunnen nu gratis via de Appstore of via Google Play 'Pelle puzzelt' downloaden voor de iPad 2 of hoger (iOS 4.3 of een nieuwere versie) en android telefoons.

Woorden flitsen
In de appstore is een gratis app te downloaden die het oefenen met woorden flitsen leuker maakt.
Vul als zoekopdracht het volgende in:woordenflitser en het downloaden kan beginnen.

Tafels leren
Tafelkluis is een goede en leuke app om de tafels te leren.
Vul als zoekopdracht het volgende in: tafelkluis en het downloaden kan beginnen.

Muiswerk apps:

MuisMeter
De app MuisMeter laat op ieder moment aan ouders zien waar hun zoon/dochter mee bezig is op school. De app geeft ouders de mogelijkheid om over school te praten met hun kinderen.

Ga naar muiswerk.nl/muismeter voor meer informatie

Muiswerk online Tablet-app

De Muiswerk Online Tablet-app is gratis. Let op: leerlingen hebben hun eigen Muiswerkaccount nodig om te kunnen werken.

Muiswerk RekenApp
Een unieke RekenApp die de grenzen van de rekenmachine zoals u hem kent op talloze gebieden overschrijdt. 

 Al deze apps van muiswerk zijn te vinden: www.muiswerk.nl


Oefensites voor thuis.

Algemeen http://www.spelletjesplein.nl
  Op bovenstaande site is veel te oefenen op allerlei gebied.
Woordenschat http://oefenplein.nl/taal/79-woordenschat#oefeningen
Rekenen http://rekentrainer.lingers.eu/Config.php
  http://www.sommenfabriek.nl/
  http://www.canrinus.nl/
  Tellen tot 10,splitsen,tellen tot 20/100/1000 en allerlei.
  http://rekenenistop.blogspot.nl
  Op deze site staan veel rekenspellen, die u eventueel zelf kunt maken, kopen en maar wellicht staan ze al in de spelletjes kast.
Aardrijkskunde http://www.spelletjesplein.nl/aardrijkskunde-topo/
Spelling http://www.spellingoefenen.nl/
  https://leestrainer.nl/Spelling/bovenbouw.htm
  Hier kunnen alle groepen en spellingregels geoefend worden
  https://leestrainer.nl/geschiedenis/proefwerken/middeleeuwen/middeleeuwen.htm
  Ook hier oefeningen voor alle groepen, dus niet alleen middeleeuwen.

 

Tip:
Executieve functies oefenen. Dit zijn de vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen leren.

 • Inhibitie:
  Kan gezien worden als het anker en dat staat weer symbool voor de rem op je gedrag. Deze rem zorgt ervoor dat je kunt nadenken voordat je actie onderneemt en helpt je ook om niet te reageren op afleidende prikkels. Je leert door onderstaande spelletjes je aandacht bewuster richten en vol te houden
 1. Tel tot 20 met elkaar. Je mag gewoon een getal tegelijk roepen. Dus iemand roept 1 en de ander 2. Als je tegelijk hetzelfde getal roept dan moet je opnieuw beginnen. Dit spel kun je ook thuis doen en is best lastig.
 2. Geen ja , geen nee. Je bent in gesprek met elkaar en je mag geen 'ja', 'nee' of 'uh' zeggen. Wie deze afgesproken woorden toch zegt, is af (in een grote groep) of je hebt een aantal fiches (snoepjes) en als je toch deze woorden zegt dan lever je er 1 in en de winnaar krijgt alles.
 • Werkgeheugen:
  Dit kun je zien als een landkaart. Deze kaart helpt om informatie in je geheugen vast te houden en waar nodig te bewerken. Een goed werkgeheugen is ook erg handig voor rekenen en spelling.
 1. Een oud maar leuk spel is: Mijn tante gaat op reis en zij neemt mee. Iemand begint met een voorwerp te noemen, de volgende herhaalt dit en noemt een volgend voorwerp en zo wordt de lijst steeds langer. Als het niet meer lukt stop je en gaan de anderen verder.
 2. Je noemt een rijtje cijfers/voorwerpen (start met 2) en daarna moet de volgende deze cijfers of voorwerpen van achter naar voren zeggen. 
 • Planning en organisatie:
  Deze vaardigheden helpen je om een plan te maken en ook uit te voeren.
 1. De eerste fluistert een makkelijk woord in het oor van de volgende. De volgende vertelt er iets over zonder het woord te zeggen. Wie het raad mag het volgende woord omschrijven.
 2. Zonder overleggen in  2 tweetallen boter kaas en eieren spelen.
 • Emotie-regulatie:
  Oefenen om op een goede manier om te gaan met je emoties, zodat je bv. niet meer blokkeert bij faalangst of boos wordt.
 1. Je gaat tegenover elkaar staan en je probeert de ander aan het lachen te krijgen. Wie kan dit het langst volhouden.
 2. Duim worstelen: Je bent met 2. Geef elkaar de linker of rechter hand en vouw de handen dicht. Probeer zo snel mogelijk jouw duim op die van de ander te krijgen. De eerste met 3 punten wint.
 • Taakinitiatie:
  Het op tijd en doeltreffend aan een taak beginnen. Dus de goede voorbereidingen treffen.
 1. The wave: Er is een kring met stoelen. Iemand staat in het midden. Een stoel is leeg. Degene die aan de rechterkant van de stoel zit gaat op de lege stoel zitten enzovoort. Degene die in het midden staat moet proberen op de lege stoel te gaan zitten.
 2. Iedereen zit met zijn ogen dicht. Na precies 1 minuut mogen zij open. Wie het dichtst bij de minuut de ogen open doet heeft gewonnen.
 • Metacognitie en zelfmonitoring:
  Deze vaardigheid helpt je om een stapje terug te kijken en te leren van een situatie , zodat het de volgende keer beter gaat.
 1. Je werkt met zijn tweeën aan een tekening. Je kiest van te voren wat je gaat tekenen. Om de beurt teken je 1 lijn. Achteraf bespreek je hoe het gegaan is.
 2. Iemand is de leider. Het is de bedoeling dat iedereen de leider nadoet. Achteraf bespreek je met elkaar hoe het ging.
 • Flexibiliteit:
  Flexibiliteit helpt je om soepel om te gaan met veranderingen.
 1. Weekmenu. Je gooit een bal naar elkaar, als je die vangt moet je iets eetbaars noemen met een d. Bij een goed antwoord gooi je de bal terug en krijg je een fiche (snoepje), bij een fout antwoord niet.
 2. Wat neem ik mee op vakantie: Ik ga op vakantie en ik heb een hekel aan de letter K. Wat kan ik allemaal wél meenemen? ieder goed antwoord een punt.