Basisschool Wilakkers

Bericht n.a.v. persconferentie dinsdag 2 februari 2021

02-02-2021
Beste ouders,

Naar aanleiding van de persconferentie het volgende:
Eindhoven, 2 februari 2021


Beste ouders / verzorgers,


Deze avond was er wederom een persconferentie aangaande de maatregelen rondom het tegengaan van het coronavirus.
U heeft kunnen horen dat het kabinet voornemens is de basisscholen weer te doen openen.
Naar aanleiding hiervan wordt er gewerkt aan het bijwerken van een protocol om dit goed te kunnen doen voor de basisscholen.

OC&W, RIVM en de PO-raad doen dit samen. Vervolgens wordt dit protocol besproken met de relevante partijen zoals vakbonden en landelijke ouderorganisaties.
We hopen dat dit protocol in de loop van woensdag beschikbaar komt. Pas als we dit protocol voor het basisonderwijs hebben, kunnen we het bekijken en ook bespreken wat er voor De Wilakkers nodig is. Dit betekent dus nog niet dat alles meteen als vanouds zal zijn, er kunnen nog strenge beperkingen zijn.

Ik heb hierover overleg met de Medezeggenschapsraad van onze school en vervolgens zullen we bepalen hoe we verder gaan.

U kunt van ons in de loop van donderdag of vrijdagochtend de nodige informatie verwachten.

In ieder geval staat zowel het belang van de kinderen maar ook hun gezondheid en die van het team voorop.


Blijf gezond en met hartelijke groet,

mede namens het team van basisschool De Wilakkers,
Alexander Fransen

Directeur basisschool De Wilakkers
 

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.