Basisschool Wilakkers

Corona protocol aangaande volledig opengaan van de school

04-06-2020
In dit bericht alle nieuwe zaken rondom het opengaan van de school voor alle leerlingen.
Eindhoven 4 juni 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Maandag 8 juni gaat de Wilakkers weer volledig open voor alle leerlingen.
De PO-raad heeft ook een nieuw protocol opgesteld wat voor ons weer het uitgangspunt is voor de volledige opening a.s. maandag. Het protocol van de PO-raad is gebaseerd op de richtlijnen van RIVM, GGD en in afstemming met vertegenwoordigers van ouders en onderwijs.
Veel zaken hieruit  blijven hetzelfde en dat betekent dat er, buiten dat alle kinderen elke dag weer naar school mogen, weinig gaat veranderen de komende tijd.
In onderstaande informatie kunnen u nalezen wat o.a. de wijzigingen zijn.

Oudercontact/ouderavonden
In het protocol is nog steeds gehandhaafd dat ouders niet de school in mogen, dit heeft consequenties voor de ouderavonden. Deze gaan dit schooljaar dan ook niet door in de huidige vorm.
We gaan wel met u in gesprek over uw kind. Er zal voor de groepen 1-2 en instroom telefonisch contact met u opgenomen worden, dit gebeurt in de week van 29 juni t/m 3 juli, hiervoor komt in het ouderportaal een intekenlijst.
Voor de groepen 3 t/m 7 zal ditzelfde in de laatste week gebeuren (6 t/m 9 juli), ook hiervoor komt een intekenlijst in het ouderportaal.
Starttijden en eindtijden
-er zijn 2 starttijden 8.15 uur en 8.30 uur.
Het enige verschil is dat de groepen 5 en 6 zijn omgeruild.
Hoofdingang             8A-8B: komen 8.30 uur/gaan 14.45 uur, woensdag 12.30 uur
                                    7A-7B: komen 8.15 uur/gaan 14.30 uur, woensdag 12.15 uur
Nooduitgang             5A-5B: komen 8.15 uur/gaan 14.30 uur, woensdag 12.15 uur
                                    6A-6B: komen 8.30 uur/gaan 14.45 uur, woensdag 12.30 uur
Plein ‘bieb’                4A-4B: komen 8.15 uur/gaan 14.30 uur, woensdag 12.15 uur
                                    3A-3B: komen 8.30 uur/gaan 14.45 uur, woensdag 12.30 uur      
Plein ‘speelzaal’        KA-KB: komen 8.15 uur/gaan 14.30 uur, woensdag 12.15 uur
                                    KC: komt 8.30 uur/gaat 14.45 uur, woensdag 12.30 uur
Zandbak Adrianus-  Instroom: komt 8.30 uur/gaat 14.45 uur, woensdag 12.30 uur
straat
Er worden 5 ingangen gebruikt:
  • instroomgroep  gebruikt het poortje bij de zandbak, verzamelt bij de zandbak en loopt dan naar de ingang bij de speelzaal.
  • de kleutergroepen gebruiken de poort bij de  speelplaats voetbalveld.
  • de groepen 3 en 4 gebruiken de  poort van de speelplaats aan de Adrianusstraat.
  • De groepen 5 en 6 gebruiken de nooduitgang bij de gymzaal.
  • De groepen 7 en 8 komen door de hoofdingang aan de Piuslaan.
Voor alle groepen geldt: ouders komen niet op het schoolplein en niet in het schoolgebouw, tenzij er uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
Volwassenen houden 1,5 meter afstand. Deze afstand wordt dus bij de poort gehanteerd.
Looproutes
Binnen school zijn er 5 looproutes: rood, groen, blauw, geel en paars.
De looproutes staan op de vloer aangegeven vanaf de ingang die de verschillende groepen gebruiken.
Einde schooldag
Hiervoor zijn ook 2 tijdsloten 14.30 en 14.45 uur, woensdag 12.15 en 12.30 uur. De uitgangen zijn dezelfde als de ingangen. Kinderen die naar de BSO gaan blijven in de groep tot BSO-tijd.
Het enige verschil is dat de groepen 5 en 6 zijn omgeruild.
Schoonmaak en hygiëne
We hebben in de school alle richtlijnen van het RIVM/GGD overgenomen, zoals extra schoonmaak, reiniging- en ontsmettingsmiddelen, etc.
Eten, drinken, verjaardagen, etc.
Voor de lunch vragen wij u om de kinderen vooral bekers, trommeltje of pakjes mee te geven die makkelijk te openen zijn.
De verjaardagen worden gevierd in de klas en kinderen mogen ook weer trakteren. Hierbij willen we u vragen om verpakte traktaties mee te geven aan de jarige. Wel is het zo dat de kinderen dit zelf mee naar de klas moeten kunnen nemen want ouders mogen de school en schoolplein nog niet op.
Aanwezigheid kinderen
Kinderen die klachten hebben en/of koorts blijven thuis.
Als iemand in het huishouden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten blijft het kind thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar school.
Uitval leerkrachten
Mochten leerkrachten niet naar school mogen of kunnen komen in verband met klachten, zullen we altijd proberen om eerst vervanging te regelen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal er door de eigen leerkracht onderwijs op afstand gerealiseerd worden. De klas kan dan niet naar school komen.

Met vriendelijke groet,

Team De Wilakkers,

 

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.