Basisschool Wilakkers

Berichtgeving aangaande heropening Wilakkers

21-04-2020
Beste ouders,
berichtgeving aangaande de heropening van de school.
Eindhoven, 21 april 2020

Beste ouders, verzorgers,

U heeft waarschijnlijk ook de berichtgeving gevolgd aangaande de gedeeltelijke heropening van de basisscholen. Dit heeft natuurlijk ook de nodige gevolgen voor onze school.

Omdat we op deze korte termijn ook zelf nog met veel vragen zitten wil ik u vragen om geduld te hebben. We gaan zorgvuldig kijken hoe we het gaan organiseren. Ook met onze Spilpartner (Korein) moeten we dit goed afstemmen.
Wij hebben al veel scenario’s bekeken en overdacht, maar na de persconferentie van deze avond kunnen we hiermee aan de slag.
Voor ons blijven veiligheid en gezondheid van kinderen en team voorop staan.
Om u zo goed mogelijk te kunnen inlichten over de gang van zaken zullen wij u aanstaande vrijdagmiddag wederom berichten. Dit houdt nog niet in dat we dan alles in orde hebben, maar we zullen dan al meer duidelijkheid kunnen geven.

Ons team is zich nu aan het beraden over de invulling en ondanks de onzekerheid zijn we blij dat we binnenkort de kinderen weer op school mogen verwelkomen.


Met hartelijke groet namens het team van basisschool De Wilakkers,


Alexander Fransen

Directeur basisschool De Wilakkers
 

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.