Basisschool Wilakkers

Nieuwsberichten van mei en juni

27-06-2019
Beste ouders en verzorgers,
                         
-Afscheid collega's  


Het schooljaar is bijna ten einde. Voor een aantal leerkrachten zullen het ook de laatste werkdagen op de Wilakkers zijn. We nemen de komende week afscheid van een aantal collega's die we vast flink gaan missen! 
Ten eerste is daar juf Judith. Juf Judith gaat een nieuwe uitdaging aan op basisschool 'de Boschuil' in Eindhoven. Na vele fijne jaren op 'de Wilakkers' kwam deze kans voorbij en deze grijpt ze aan, vanaf het nieuwe schooljaar. We zullen haar kennis en kunde gaan missen en wensen haar heel veel werkplezier toe op haar nieuwe werkplek. Bedankt Judith!
Ook juf Tamara zal in het komende schooljaar niet meer op onze school werken, omdat ze mag gaan genieten van haar pensioen. Na vele jaren voor de klas te hebben gestaan, is het nu mooi geweest. Juf Tamara, hartelijk dank en geniet er van!
Meneer Rik gaat in het nieuwe jaar de laatste toets voor het PABO-diploma halen en naar alle waarschijnlijkheid wat dichter bij huis aan het werk. Wij wensen meester Rik heel veel succes toe en hopen hem, wie weet, toch nog eens op de Wilakkers aan het werk te zien! 
Geen leerkracht maar wel een belangrijke persoon op onze school is juf Thea. Na 22 jaar trouwe dienst als conciërge en gastvrouw van de school, gaat ze nu dan toch echt genieten van haar pensioen. Hopelijk gaat het met haar gezondheid weer wat beter, zodat ze kan gaan genieten van haar vrije tijd. We wensen je een hele fijne tijd toe Thea!
 
-Missie en visie    
Naar aanleiding van de ouderavond van 21 januari van dit jaar, willen we aan alle ouders de visie en missie en de plannen presenteren. Dit vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering van de OR. Deze zal waarschijnlijk begin oktober zijn.
 
-Geslaagd                                             
 
Juf Janneke heeft haar LIO-stage op onze school goed afgerond en is ook afgestudeerd. Wij feliciteren haar van harte en verwelkomen haar ook meteen als collega voor het nieuwe schooljaar.
 
-Vakantierooster  
 
In de bijlage is het vakantierooster toegevoegd. Hierin zijn ook vrijde dagen, studiedagen en bepaalde activiteiten opgenomen.   
 
-Gevonden voorwerpen
 
Van volgende week dinsdag tot en met vrijdag liggen de gevonden voorwerpen uitgestald op een grote tafel in de hal. Kijkt u s.v.p. even of er nog iets van u kind bij is.
 
-Personele invulling
 
Na de zomervakantie zijn er wijzigingen in de personele invulling: Juf Leonie is na de zomer weer terug, na de geboorte van zoon Dorus en het daarbij behorende verlof Juf Brigitte vervangt de groep van Marte tot haar terugkeer na het verlof van zoontje Jake Juf Janneke komt op de dagen dat Tamara eigenlijk in de formatie genoemd stond Juf Ebru gaat Judith vervangen
 
-Schoolfotograaf
 
De schoolfotograaf zal anders dan andere jaren dit jaar al in september de foto’s komen nemen. We denken dat we hierdoor de kinderen leuker op de foto kunnen krijgen en we kunnen de foto’s dan ook meer up to date gebruiken. De schoolfotograaf is gepland op dinsdag 24 september. Graag zouden we wat hulp van ouders hierbij gebruiken. We zoeken 2 ouders voor het eerste deel, vanaf 8.15 uur tot 11 uur en 2 ouders voor het tweede deel van 11.00 tot 14.45 uur. Graag aanmelden bij Helma Lenarts (h.lenarts@skpo.nl).  
 
-Nieuws van de bibliotheek                                                   
 
In de bijlage vindt u de nieuwsbrieven van mei en juni van de Bibliotheek Eindhoven.  
 
-Typecursus schooljaar 2019-2020
 
In de bijlage vindt u informatie over de aanmelding. Instituut Spijksma heeft een kortingsactie. Deze is langer geldig dan op het formulier vermeld, nl. tot 15 juli.

-Vakantieprogramma Dynamo jeugdwerk             
                                 
In de zomervakantie worden er leuke activiteiten georganiseerd, waaronder de Techniekweek en de Sportweek.
De Sportweek is 12 tot en met 16 augustus.  De jeugd kan deelnemen aan 10 verschillende sporten(!): Voetbal, freerunnen, basketbal, bootcamp, boksen, hockey, badminton, taekwondo en nog veel meer…
Van maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 14.15 uur. Elke dag worden er twee sporten georganiseerd, inclusief gratis lunch!
Locatie: Kerstroosplein en Arnaudinaplein. Leeftijd 8 – 16 jaar. De jeugd kan zich aanmelden per sport via sportinstratum@lumenswerkt.nl. Daarna krijgen zij alle informatie toegestuurd.
Simon Leijen is gedurende de vakantieperiode de contactpersoon voor deze activiteiten en bereikbaar middels 06-12325495 of s.leijen@dynamojeugdwerk.nl .
In de bijlage vindt u 2 flyers met verdere info.
 
 
-Veilig in de auto  
 
Tijdens het schooljaar organiseren wij activiteiten waarbij wij hulp van ouders inroepen. Soms bestaat die hulp uit het vervoeren van kinderen met de auto. Om kinderen zo veilig mogelijk per auto te vervoeren, hanteren wij de volgende richtlijnen: 
Voorschriften voor het vervoer van kinderen in de auto:  
- Kinderen nemen plaats op de achterbank en gebruiken een autogordel of kinderbeveiligingsmiddel (zitje). Bestuurders moeten eigen kinderen onder de 18 jaar en kleiner dan 1.35 m in een kinderzitje in de auto vervoeren.
- Er mogen niet meer kinderen achterin vervoerd worden dan het aantal aanwezige autogordels of zitjes. Dus: Elk kind moet een autogordel dragen of in een kinderzitje plaatsnemen!
- Kinderen die groter zijn dan 1.50 m mogen voorin plaatsnemen, waarbij het dragen van een autogordel verplicht is! 
- Kinderen die kleiner zijn dan 1.50 m mogen alleen voorin plaatsnemen in een geschikt kinderbeveiligingsmiddel (kinderzitje of stoelverhoger).  - Indien de auto van een kinderslot is voorzien, verzoeken wij u daarvan gebruik te maken. 
- Zorg ervoor dat de kinderen aan de trottoirzijde in- en uitstappen; houdt daarbij het portier voor hen geopend. U stapt zelf als laatste in en als eerste uit, dan heeft u beter toezicht op de kinderen. 
- Het gebruik van alcohol in het verkeer is uit den boze, evenals medicijnen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.   Aansprakelijkheid:  - Een WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering voor uw auto is verplicht. Ook is het wenselijk dat u een Ongevallenverzekering voor inzittenden of een uitgebreidere Schadeverzekering voor inzittenden heeft afgesloten. 
- De Collectieve Ongevallen Verzekering die voor alle kinderen is afgesloten en die dekking biedt bij ongevallen, is ook van toepassing tijdens excursies en uitstapjes. Ook ouders die als begeleider of chauffeur meegaan zijn op dat moment meeverzekerd. Deze verzekering geldt echter niet t.a.v. het voertuig! - Een bestuurder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk t.a.v. rijvaardigheidseisen, het voertuig en de wijze waarop personen vervoerd worden. Wanneer zich tijdens bovenbedoelde uitstapjes een ongeval zou voordoen dan kan schade aan uw auto leiden tot verlies van uw No-claim. De school is hiervoor niet aansprakelijk! 
Tenslotte:  Voorkomen is beter dan genezen, hiermee zal iedereen het eens zijn. Wij hopen u duidelijk te hebben gemaakt dat de veiligheid van uw kinderen onze gezamenlijke zorg is en wij hopen ook in de toekomst op uw medewerking te mogen blijven rekenen. Indien u zich opgeeft als chauffeur bij een uitstapje of excursie, dient u zich bewust te zijn van bovenstaande voorschriften. Dit soort activiteiten kan vaak niet plaatsvinden zonder de inzet van ouders.                             
    
-Toestemmingsformulier invullen             
 
Nog lang niet alle ouders hebben de toestemmingsverklaring op het ouderportaal ingevuld. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het belangrijk dat alle ouders dit doen. Hoe moet dit ook alweer? Ga in het ouderportaal naar: Intekenen - omlaag scrollen  categorieën aanvinken - opslaan  rechts onderaan bij de “V” 

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.