Beste ouders,
 
 
   
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Jan Bergmans en sinds januari 2003 ben ik directeur van Katholieke basisschool 'de Wilakkers'. In het kort zal ik trachten te vertellen waar wij als schoolteam voor staan. Onze school staat in het stadsdeel Stratum. Onze ± 360 leerlingen komen voornamelijk uit het Witte Dorp en uit de wijk Gijzenrooi. Zij zijn op dit moment verdeeld over 15 jaargroepen. Naast het geven van goed en degelijk onderwijs trachten wij veel aandacht te schenken aan de bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Concreet komt dit erop neer dat wij de bevordering van hun zelfstandigheid, hun weerbaarheid en hun afstemming op de omgeving, hoog in het vaandel voeren. Een eerlijke, open en kindvriendelijke sfeer is daarvoor onontbeerlijk.

Wij zijn ons bewust dat we met uw kostbaarste "bezit" omgaan. Een goed contact met u, als ouder, is dan ook zeer wenselijk bij het schoolklimaat dat wij trachten te realiseren. Uw kind zal zich geborgen voelen als de school aansluit op de thuissituatie en omgekeerd. Reden temeer voor een goede afstemming.
Wij zijn een Katholieke basisschool. Voor ons houdt dit in dat wij de kinderen leren omgaan met levensvragen vanuit een Christelijke overtuiging. Wederzijds respect en naastenliefde zijn daarbij kernwaarden. Niet alleen in woorden moeten we deze waarden uitdragen, ook ons eigen gedrag dient hier op aan te sluiten. Pas dan kan het ook van de kinderen verlangd worden.


Jan Bergmans